Ulice na slovo g, Subotica

Gajeva
Ganjo šor
Gavrila Principa
Gelegunja
Gelerta Perla
Generala Kutuzova
Georgija Dimitrova
Geze Čat
Geze Saboa
Glamočka
Goce Delčeva
Gogoljeva
Golubova
Gorička
Gornja
Gošina
Gospićka
Gostivarska
Grabovačka
Gradišćanska
Graničar
Graničarska
Grdelička
Gregora Kreka
Grge Ćevapovića
Grgura Peštalića
Grmečka
Grnčarska
Grožđa
Gružanska
Gundulićeva
Gustava Tonča
Gutenbergova